รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
126 หมู่ 5   ตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
เบอร์โทรศัพท์ 045-614437


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :