ติดต่อเรา
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
126 หมู่ 5   ตำบลหนองค้า  อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
เบอร์โทรศัพท์ 045-614437
Email : ืnonpekwit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน