ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เข้ารับโล่รางวัล โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ระดับเพชร
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 63
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ยินดีต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 63
นักเรียนโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมร่วมแสดงความสามารถในงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 63
งานมุทิตาจิต เกษียนอายุราชการ และเลี้ยงส่ง ผอ.เกื้อกูล กาลพฤกษ์
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
การอบรมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2563
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 63
การดำเนินงานและติดตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
น.พ.ค. รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 2563
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 63
ตารางเรียน นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
เปิดระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์แล้ววันนี้ - 29 มิถุนายน 63
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
เปิดระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ววันนี้ - 29 มิถุนายน 63
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 63
8 แนวทางเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนป้องกัน Covid-19 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
กำหนด การมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
ชาว น.พ.ค. ร่วมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 63
กำหนดการงาน/กิจกรรมนักเรียน เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
เริ่มแล้วสอบวันแรก สอบโอเน็ต O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 63
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 63