ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแล้วสอบวันแรก สอบโอเน็ต O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562

นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เริ่มสอบโอเน็ต O-NET วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. และประกาศผลสอบโอเน็ต O-NET วันที่ 27 มีนาคม 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ  08.30 – 10.30 น. รหัสวิชา 02  วิชาสังคมศึกษาฯ  ระยะเวลา 120 นาที
เวลาสอบ  11.30 – 13.30 น. รหัสวิชา 04  วิชาคณิตศาสตร์  ระยะเวลา 120 นาที
เวลาสอบ 14.30 – 16.30 น.  รหัสวิชา 03  วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 120 นาที

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
เวลาสอบ  08.30 – 10.30 น. รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย  ระยะเวลา 120 นาที
เวลาสอบ  11.30 – 13.30 น. รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์  ระยะเวลา 120 นาที

โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2563,13:06   อ่าน 78 ครั้ง