ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
           วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ชูชาติ  แก้วนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พร้อมคณะการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID 19 

             คณะนิเทศ ประกอบด้วย
            1. นายชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
            2. นางสุนทราภรณ์  ธรรมวิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
            3. นางพรรณพร  บุญทศ  ศึกษานิเทศก์
            4. นางสาวณัฐวดี  วังสินธ์  ศึกษานิเทศก์
            5. นายธราญ์พัศษ์  มหาชนะวงศ์  ศึกษานิเทศก์

           ในสถานณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางงานอนามัยฯได้เตรียมเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด พร้อมความปลอดภัยของทุกคน 
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2563,09:28   อ่าน 59 ครั้ง