ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เข้ารับโล่รางวัล โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ ระดับเพชร
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ครั้งที่ 5 / 2563 และมอบนโยบาย “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ” จากนั้น พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ กล่าวบรรยาย การรักษาความสงบในสถานการณ์การชุมนุมภายใต้การดูแลตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามด้วย ดร.ฤทธา  นันทพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวบรรยาย “กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา” ลำดับถัดมา นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี อนุกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้านกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวบรรยาย “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” และท่าน ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ได้ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) และขอขอบคุณคณะครู บุคลากร นักเรียน และเครือข่ายทุกคณะ ของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ที่ทำให้โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ขอบคุณครับ
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,21:28   อ่าน 154 ครั้ง