ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ทุกคนลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63
ตารางเรียน นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
เปิดระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์แล้ววันนี้ - 29 มิถุนายน 63
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
เปิดระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ววันนี้ - 29 มิถุนายน 63
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 63
8 แนวทางเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนป้องกัน Covid-19 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 และนักเรียนทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
กำหนด การมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
ชาว น.พ.ค. ร่วมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 63
การสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียนนักเรียน
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
กำหนดการงาน/กิจกรรมนักเรียน เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
เริ่มแล้วสอบวันแรก สอบโอเน็ต O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 63
ประกาศเจตนารมณ์แนวทางการขับเคลื่อนกลไลการป้องกันคุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีษะเกษ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 63
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 63
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมเตรียมความพร้อมติวโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63