ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
ชาว น.พ.ค. ร่วมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 63
การสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียนนักเรียน
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
กำหนดการงาน/กิจกรรมนักเรียน เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
เริ่มแล้วสอบวันแรก สอบโอเน็ต O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 63
ประกาศเจตนารมณ์แนวทางการขับเคลื่อนกลไลการป้องกันคุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีษะเกษ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 63
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 63
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมเตรียมความพร้อมติวโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมเตรียมความพร้อมติวโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63
จัดกิจกรรมวันครู(กลุ่ม CEO พยุห์) ในวันที่ 16 มกราคม 2563
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2563
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 63
จัดสอบวัดผลกลางภาค ในวันที่ 7-9 มกราคม 2563
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 63
จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน วันที่ 24-26 ธันวาคม 2562
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 62
เตรียมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 62
จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา วันที่ 30-31 ธันวาคม 2562
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 62
ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 62