กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายถิรวรรษวริทธิ์ ชิณวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายจรัส สุขตะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2