ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
งานสารสนเทศโรงเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนในสังกัด