ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุวรรณ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,00:38  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายจรัส สุขตะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,00:37  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางศุภกร วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,00:36  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววารินทร์ อ่อมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,00:34  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสินทวี บุญสมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,00:34  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางศุภกร วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,00:32  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการครอบครัว หมู่บ้าน โรงเรียนศีล 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนครินทร์ คำผง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,00:23  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการครอบครัว หมู่บ้าน โรงเรียนศีล 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภรภัทร มักสัน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,00:23  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการครอบครัว หมู่บ้าน โรงเรียนศีล 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาววารินทร์ อ่อมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,00:22  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการครอบครัว หมู่บ้าน โรงเรียนศีล 5
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ บุญมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,00:22  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..